Boş konuş(ma)mak…

10 Ocak 2011 · by Kirman · Beril Abla

Sözcüklerin gücü anlamlarında gizli. Çok konuşan ama birşey anlat(a)mayanlar çoğunlukta. İki düşünüp bir konuşmak erdem olmalı.

Peki kelimelerin kökeni nedir? Nerelerden türemişler? İlk defa hangi tarihte, hangi manada kullanılmış?

Etimoloji zevkli bir uğraş; Hem Türkçe hem de yabancı dillerde…

Köken bilimi veya etimoloji (Yunanca ?????????? / etimología), bir dildeki sözcüklerin kökenlerini ve bunun bir gereği olarak o dilin diğer dillerle ve o dili konuşan toplulukların geçmişten bugüne diğer topluluklarla olan kültürel ilişkilerini araştırır. Bir başka tabirle köken bilimi, bir kelimenin ya da dildeki benzer bir kullanımın gelişme sürecinin ilk ortaya çıkışından itibaren izlenmesi, hangi dillerde ne şekilde yayıldığının tespit edilerek parça ya da bileşenlerinin analiz edilmesi bilimidir.

Etimoloji kelimesi de asıl, hakiki, gerçek anlamındaki ?????? / étymos ile söz, kelime anlamındaki ????? / lógos kelimelerinin birleşmesi ile oluşmuştur. Eskiden kullanılan ve Arapça kökenli olan ismi ise iştikak ilmidir. Köken bilimi uzmanlarına etimolog, köken bilimci veya iştikakçı denir.

Ayrıca, etimologlar artık hakkında doğrudan bilgi edinilemeyecek ölü diller hakkında, kalıntı ve bulguları takip ederek çeşitli sonuçlar çıkartırlar. İlgili dillerdeki kelimeleri karşılaştırarak ortak ana dil hakkında daha fazla bilgi elde edilebilir. Bir sözcüğün en eski, kaynak şekline etymon denmektedir. (Wikipedia‘dan)

Geology? mi dediniz?

Bir Cevap Yazın