SI mı?

29 Aralık 2010 · by Kirman · Beril Abla

SI BİRİMLERİ ve SİMGELERİNİ KULLANIRKEN DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN NOKTALAR

 

SI (es-ay), Système International d’Unités? in kısaltmasıdır ( doğrusu SI?dır, noktasız kullanılır; S.I. )

SI uluslararası bir standart olup, doğru kullanımı önemlidir. Aşağıda sık yapılan hatalar ve doğrularını bulacaksınız.


Önemli noktalar:

 1. SI birimlerinin kısa halleri kısaltma değildir, bunlara simge denir (milimetrenin simgesi mm?dir)
 2. SI simgeleri nokta ile bitmezler; istisnası cümledeki son kelime olmalarıdır.
  • Doğru : 20 mm , 10 kg
  • Yanlış: 20 mm. , 10 kg.
 3. SI simgelerinden önce her zaman rakam gelmelidir ve rakamlardan sonra bir boşluk bırakılmalıdır.
  • Doğru: Altın damarı 300 mm genişliğindedir. Diğer milimetre genişlikler ektedir.
  • Yanlış: Altın damarı 300mm genişliğindedir. Diğer mm genişlikler ektedir.
 4. Simgeler her zaman tekil formda yazılmalıdır. Özellikle İngilizce kullanımda bu kurala dikkat edilmelidir.
  • Doğru: 1 mm , 500 mm , 1 kg , 36 kg
  • Yanlış: 500 mms , 36 kgs
  • Ancak: İngilizce yazımda simge kullanılmazsa, uzun hali çoğul yazılır. :           25 kilograms, 250 milliliters
 5. Birbiri ile matematiksel ilişkisi olan birden fazla simgenin kullanılması gereken durumlarda, -birleşik birim-  aynen o matematiksel ilişki ile yazılır (bölü veya negatif üstel veya çarpım, vb.)
  • Doğru: km/h veya km·h-1 (kilometre bölü saat)
  • Yanlış: kmph veya kph (bölü -per- için p kullanılmaz)
  • Ancak: İngilizce yazarken veya konuşurken ?kilometer per hour? kullanılabilir.
 6. Büyük, küçük harf kullanımına dikkat edilmezse SI simgesinin anlamı değişir, ve hatalara yol açar.
  • Doğru: mm (milimetre için simge, metrenin 1/1000?ini ifade eder)
  • Yanlış: MM veya Mm (M mega simgesidir, milyon defa anlamına gelir; bir megametre (Mm) bir milyon metredir.)

Bazı SI-metrik birimlerin doğru ve yanlış kullanımları:

Doğru Kullanım Yanlış Kullanım Birim
km Km , km. , KM , kms , K , k kilometre
m M , m. metre
mm Mm , mm. , MM milimetre
L veya (tercihen) l L. , l. litre
mL veya ml ML , Ml , mL. , ml. , mls mililitre
kg KG , KG. , Kg , Kg. , kgr , kgs , kilo kilogram
g G , G. , g. , gr , GR , GRM , grms gram
µg mcg mikrogram
h hr , hrs , HR , h. , HR. , HRS. saat
s sec , S , SEC , sec. , s. , S. saniye
cm3 cc kübik santimetre
km/h KPH , kph , kmph , km/hr kilometre bölü saat
kHz KHz , KHZ , Khz kilohertz
MHz MHZ , Mhz megahertz
hPa HPa , HPA , Hpa , mb hektopascal
kPa KPa , KPA , Kpa kilopaskal
°C C , deg C derece Santigrat
K °K , deg K kelvin

İlave açıklamalar:

İngilizce kullanımda ?meter? ve ?metre? [veya ?liter? ve ?litre?] yazımlarının tümü doğrudur. Amerikan İngilizcesi?nde meter ve liter tercih edilir; ancak İngiliz İngilizcesi?nde ?metre? ve ?litre? kullanılır.

Litrenin simgesi büyük (L) veya küçük (l) l olabilir; her ikisi de doğrudur. ABD, Kanada, ve Avustralya?da, büyük (L), diğer ülkelerde küçük (l) tercih edilir.

© 1996-2006, U.S. Metric Association (USMA), Inc. All rights reserved. ?dan değiştirilerek çevrilmiştir.

Bir Cevap Yazın